Duurzaamheid krijgt vorm

21-08-2018

In het kader van het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020, oproep 424 "Duurzaam Loopbaanbeleid" , diende Groep Kerkstoel een projectvoorstel onder de naam 'Groep Kerkstoel: duurzaamheid krijgt vorm' in.
De Managementautoriteit heeft na advies van het Managementcomité in haar vergadering van 28/06/2018 beslist het projectvoorstel goed te keuren. Dit wil zeggen dat Groep Kerkstoel voor de uitvoering van dit traject /project financiële steun ontvangt.
Groep Kerkstoel wil met dit DLB-traject een sterker bedrijfsimago uitbouwen en een breedgedragen, mensgerichte bedrijfscultuur implementeren. Wij willen tonen dat we een waardevolle werkgever zijn die talent kan aantrekken en behouden; talent dat van belang is om de bedrijfsdoelstellingen te halen. Hoe beter we in staat zijn om te laten zien wat ons interessant maakt als werkgever, hoe beter we de beste mensen uit de markt kunt halen en hoe minder groot het verloop is van zittende medewerkers.
Uiteindelijk zal de onderneming in zijn geheel beter kunnen functioneren en alle betrokken partijen in het bijzonder hiervan beter en gelukkiger worden.Klik hier om terug te keren.